Ekspert i Medias

TERMA REFERENCE THIRRJE PËR EKSPERT TË MEDIAS NË KUADËR TË PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I MJEDISIT MEDIATIK PËR TË SIGURUAR NJË POLITIKË TË TOLERANCËS ZERO PËR FRIKËSIMIN DHE SULMET NDAJ GAZETARËVE Pozicioni EKSPERT I MEDIAS Titulli i Projektit Thirrje Për Ekspert Të Medias Në Kuadër Të Projektit “përmirësimi I Mjedisit Mediatik Për Të Siguruar Një Politikë Të…

Kërkues dhe Ekspert Ligjor

TERMA REFERENCE THIRRJE PËR KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR NË KUADËR TË PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I MJEDISIT MEDIATIK PËR TË SIGURUAR NJË POLITIKË TË TOLERANCËS ZERO PËR FRIKËSIMIN DHE SULMET NDAJ GAZETARËVE Pozicioni KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR Titulli i Projektit Thirrje Për Kërkues Dhe Ekspert Ligjor Në Kuadër Të Projektit “përmirësimi I Mjedisit Mediatik Për Të Siguruar…

Ekspert Komunikimi

TERMA REFERENCE THIRRJE PËR EKSPERT KOMUNIKIMI NË KUADËR TË PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I MJEDISIT MEDIATIK PËR TË SIGURUAR NJË POLITIKË TË TOLERANCËS ZERO PËR FRIKËSIMIN DHE SULMET NDAJ GAZETARËVE Pozicioni EKSPERT KOMUNIKIMI Titulli i Projektit Thirrje Për Ekspert Komunikimi Në Kuadër Të Projektit “përmirësimi I Mjedisit Mediatik Për Të Siguruar Një Politikë Të Tolerancës Zero Për…

Subjekt për realizimin e videove informuese dhe podcast

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR REALIZIMIN E REALIZIMIN E VIDEOVE INFORMUESE DHE PODCAST Pozicioni Subjekt për realizimin e videove informuese dhe podcast Titulli i Projektit “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE Mbështetur: GIZ/PACT  Në kuadër të iniciativës “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE, Qendra ALTRI kërkon një subjekt i cili ka në fokus të…

Subjekt për Prodhimin e Fletëpalosjeve dhe Posterave

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRODHIMIN E FLETËPALOSJEVE dhe POSTERAVE Pozicioni / Shërbimi Subjekt për prodhimin e fletepalosjeve dhe posterave Titulli i Projektit “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE Mbeshtetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE, Qendra ALTRI kërkon një subjekt i cili ka në fokus të veprimtarisë së…

Subjekt për Printimin e T-shirt

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRINTIMIN E T-SHIRT Pozicioni / Shërbimi Subjekt për printimin e T-shirt Titulli i Projektit TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE Mbeshtetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE, Qendra ALTRI kërkon një subjekt i cili ka në fokus të veprimtarisë së tij prodhimin e T-shirt…

PR And Communication Expert

TERMA REFERENCE PR AND COMMUNICATION EXPERT Pozicioni / Shërbimi PR And Communication Expert Titulli i Projektit Thirrje Për Ekspert Komunikimit Në Kuadër Të Projektit “Trafikimi I Qenieve Njerëzore Në Epokën Digjitale” Vendi: Shkodër, Durrës, Kukës, Vlorë, Fier, Berat Data e fillimit: 21.09.2021 Data e mbarimit: 31.08.2022 Kohëzgjatja e detyrës: 28 ditë pune Informacion i përgjithshëm…

Human Trafficking Expert

TERMA REFERENCE HUMAN TRAFFICKING EXPERT Pozicioni / Shërbimi Human Trafficking Expert Titulli i Projektit Thirrje për ekspert për trafikimin e qenieve njerëzore në kuadër të Projektit “Trafikimi I Qenieve Njerëzore në Epokën Digjitale” Vendi: Shkodër, Durrës, Kukës, Vlorë, Fier, Berat Data e fillimit: 21.09.2021 Data e mbarimit: 31.08.2022 Kohëzgjatja e detyrës: 38 ditë pune Informacion…

Subjekt për printimin e T-Shirt

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRINTIMIN E T-SHIRT Pozicioni / Shërbimi Subjekt për printimin e T-Shirt Titulli i Projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit” Mbështetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “Masat për parandalimin për trafikimin e…

Subjekt për realizimin e videove

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR REALIZIMIN E VIDEOVE Pozicioni / Shërbimi Subjekt për realizimin e videove Titulli i Projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit” Mbështetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “Masat për parandalimin për trafikimin e…