Ministria e Drejtësisë

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Ministria e Zhvillimit Urban

Këshilli i Lartë i Drejtësisë

Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit

Agjencia e Zhvillimit te Territorit

Agjencia e Legalizimit Urbanizimit Integrimit te Zonave/Ndertimeve Informale

Komiteti Shteteror i Kulteve

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqiperise

Komuniteti Mysliman i Shqiperise

Kryegjyshata Boterore Bektashiane

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Shërbimi Kombëtar i Punësimit

Radio Televizioni Shqiptar

Avokati i Popullit

  • Shtëpia e të Moshuarve Tiranë
  • Gjykatat shqiptare
  • Universitetet
  • Dhomat e Avokatisë
  • Prokuroritë
  • Njësitë e Qeverisjes Vendore
  • Drejtoritë Rajonale Arsimore
  • Media
  • Agjencia per Trajtimit e Pronave
  • Kisha Katolike e Shqiperise