Kerkese per oferte – realizimi i produkteve digjitale

TERMA REFERENCE KERKESE PER OFERTE – REALIZIMI I PRODUKTEVE DIGJITALE Emri: Qendra ALTRI Adresa Rruga “Asim Zeneli”, Nr.15, Tiranë Email elida.jata@altri.al Afati i dorëzimit të ofertës 28.03.2024 Qendra ALTRI po zbaton projektin “Lushnja në realitetin virtual!” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe…

Lexo më shumë

Njoftim per vend vakant pune – Koordinatore Projektesh

TERMA REFERENCE NJOFTIM PER VEND VAKANT PUNE – KOORDINATORE PROJEKTESH Pozicioni/Shërbimi Koordinator Projektesh Lloji i Kontrates Kontratë pune me afat të pacaktuar Lloji i Punesimit Me kohë të plotë Afati i aplikimit 18 Mars 2024 Adresa qendra.altri@gmail.com Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Instituti Shqiptar për Studime Ligjore dhe…

Lexo më shumë

Subjekt per ofrimin e sherbimit te kateringut

TERMA REFERENCE SUBJEKT PER OFRIMIN E SHERBIMIT TE KATERINGUT Pozicioni/Shërbimi Ofrimin e katering dhe pushimit të kafesë (Tiranë dhe Shkodër) Titulli i Projektit Fuqizohu në botën digjitale! Mbështetur: Agjencia Kombëtare e Rinisë – AKR Lloji i Kontrates: Kontratë shërbimi – Ofrimin e katering dhe pushimit të kafesë (Tiranë dhe Shkodër) Periudha e kontratës 10.10.2023-20.10.2023 Informacion…

Lexo më shumë

Trajner ne fushen e teknologjise se informacionit dhe Trajner per komunikimin

TERMA REFERENCE TRAJNER NE FUSHEN E TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT DHE TRAJNER PER KOMUNIKIMIN Pozicioni/Shërbimi Trajner (2) Titulli i Projektit Fuqizohu në botën digjitale! Mbështetur: Agjencia Kombëtare e Rinisë – AKR Lloji i Kontrates: Kontratë shërbimi – Trajner për aftësimin digjital të të rinjve Periudha e kontratës 18.09.2023-15.11.2023 Ditët e punës: 18 ditë pune (9 secili…

Lexo më shumë

Ekspert për çështjet lokale

TERMA REFERENCE EKSPERT PËR ÇËSHTJET LOKALE Pozicioni / Shërbimi Ekspert për çështjet lokale Titulli i projektit “Gratë dhe vajzat që avokojnë për përfshirjen efektive të perspektivës gjinore në buxhetin e bashkisë!” Mbeshtetur nga: Rrjeti për Fuqizimin e Grave Shqiptare – AWEN Lloji i kontratës: Kontratë shërbimi – Ekspert për çështje lokale Afati kohor Deri më…

Lexo më shumë

Ekspert ligjor për drejtësinë për të mitur

TERMAT E REFERENCËS Ekspert ligjor për drejtësinë për të mitur. Fuqizimi i të rinjve për drejtësinë miqësore për të miturit Pozicioni/Shërbimi Ekspert ligjor për drejtësinë për të mitur Titulli i Projektit Fuqizimi i të rinjve për drejtësinë miqësore për të miturit Mbështetur: Agjencia Austriake për Zhvillim në bashkëpunim me Terre Des Hommes Shqipëri Lloji i…

Lexo më shumë

Kërkues dhe Ekspert Ligjor

TERMAT E REFERENCËS THIRRJE PËR KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR NË KUADËR TË PROJEKTIT “Fuqizimi i rolit të grave dhe pjesëmarrjes së tyre në proceset e konsultimit të buxhetit duke sjellë rritje të barazisë gjinore, demokracisë dhe transparencë të bashkive’’ Pozicioni KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR Titulli i Projektit Fuqizimi i rolit të grave dhe pjesëmarrjes së…

Lexo më shumë

Ekspert i Medias

TERMA REFERENCE THIRRJE PËR EKSPERT TË MEDIAS NË KUADËR TË PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I MJEDISIT MEDIATIK PËR TË SIGURUAR NJË POLITIKË TË TOLERANCËS ZERO PËR FRIKËSIMIN DHE SULMET NDAJ GAZETARËVE Pozicioni EKSPERT I MEDIAS Titulli i Projektit Thirrje Për Ekspert Të Medias Në Kuadër Të Projektit “përmirësimi I Mjedisit Mediatik Për Të Siguruar Një Politikë Të…

Lexo më shumë

Kërkues dhe Ekspert Ligjor

TERMA REFERENCE THIRRJE PËR KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR NË KUADËR TË PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I MJEDISIT MEDIATIK PËR TË SIGURUAR NJË POLITIKË TË TOLERANCËS ZERO PËR FRIKËSIMIN DHE SULMET NDAJ GAZETARËVE Pozicioni KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR Titulli i Projektit Thirrje Për Kërkues Dhe Ekspert Ligjor Në Kuadër Të Projektit “përmirësimi I Mjedisit Mediatik Për Të Siguruar…

Lexo më shumë

Ekspert Komunikimi

TERMA REFERENCE THIRRJE PËR EKSPERT KOMUNIKIMI NË KUADËR TË PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I MJEDISIT MEDIATIK PËR TË SIGURUAR NJË POLITIKË TË TOLERANCËS ZERO PËR FRIKËSIMIN DHE SULMET NDAJ GAZETARËVE Pozicioni EKSPERT KOMUNIKIMI Titulli i Projektit Thirrje Për Ekspert Komunikimi Në Kuadër Të Projektit “përmirësimi I Mjedisit Mediatik Për Të Siguruar Një Politikë Të Tolerancës Zero Për…

Lexo më shumë

Subjekt për realizimin e videove informuese dhe podcast

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR REALIZIMIN E REALIZIMIN E VIDEOVE INFORMUESE DHE PODCAST Pozicioni Subjekt për realizimin e videove informuese dhe podcast Titulli i Projektit “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE Mbështetur: GIZ/PACT  Në kuadër të iniciativës “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE, Qendra ALTRI kërkon një subjekt i cili ka në fokus të…

Lexo më shumë

Subjekt për Prodhimin e Fletëpalosjeve dhe Posterave

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRODHIMIN E FLETËPALOSJEVE dhe POSTERAVE Pozicioni / Shërbimi Subjekt për prodhimin e fletepalosjeve dhe posterave Titulli i Projektit “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE Mbeshtetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE, Qendra ALTRI kërkon një subjekt i cili ka në fokus të veprimtarisë së…

Lexo më shumë

Subjekt për Printimin e T-shirt

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRINTIMIN E T-SHIRT Pozicioni / Shërbimi Subjekt për printimin e T-shirt Titulli i Projektit TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE Mbeshtetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE, Qendra ALTRI kërkon një subjekt i cili ka në fokus të veprimtarisë së tij prodhimin e T-shirt…

Lexo më shumë

PR And Communication Expert

TERMA REFERENCE PR AND COMMUNICATION EXPERT Pozicioni / Shërbimi PR And Communication Expert Titulli i Projektit Thirrje Për Ekspert Komunikimit Në Kuadër Të Projektit “Trafikimi I Qenieve Njerëzore Në Epokën Digjitale” Vendi: Shkodër, Durrës, Kukës, Vlorë, Fier, Berat Data e fillimit: 21.09.2021 Data e mbarimit: 31.08.2022 Kohëzgjatja e detyrës: 28 ditë pune Informacion i përgjithshëm…

Lexo më shumë

Human Trafficking Expert

TERMA REFERENCE HUMAN TRAFFICKING EXPERT Pozicioni / Shërbimi Human Trafficking Expert Titulli i Projektit Thirrje për ekspert për trafikimin e qenieve njerëzore në kuadër të Projektit “Trafikimi I Qenieve Njerëzore në Epokën Digjitale” Vendi: Shkodër, Durrës, Kukës, Vlorë, Fier, Berat Data e fillimit: 21.09.2021 Data e mbarimit: 31.08.2022 Kohëzgjatja e detyrës: 38 ditë pune Informacion…

Lexo më shumë

Subjekt për printimin e T-Shirt

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRINTIMIN E T-SHIRT Pozicioni / Shërbimi Subjekt për printimin e T-Shirt Titulli i Projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit” Mbështetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “Masat për parandalimin për trafikimin e…

Lexo më shumë

Subjekt për realizimin e videove

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR REALIZIMIN E VIDEOVE Pozicioni / Shërbimi Subjekt për realizimin e videove Titulli i Projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit” Mbështetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “Masat për parandalimin për trafikimin e…

Lexo më shumë

Subjekt për prodhimin e fletëpalosjeve, posterave dhe roll up

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRODHIMIN E FLETËPALOSJEVE, POSTERAVE dhe ROLL UP Pozicioni / Shërbimi Subjekt për prodhimin e fletepalosjeve, roll up dhe poster Titulli i Projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit” Mbështetur: GIZ/PACT Në kuadër…

Lexo më shumë

Ekspert IT për krijimin e një platforme

TERMA REFERENCE EKSPERT IT PËR KRIJIMIN E NJË PLATFORME Pozicioni / Shërbimi Ekspert IT për krijimin e një platforme Titulli i Projektit “Nxitja e standarteve Europiane në mbrojtjen e të drejtave të njeriut për komunitetet e qëndrueshme” Mbështetur: Projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga TLAS në partneritet me Fondacionin Qendra Europiane Lloji i…

Lexo më shumë

Ekspert për të drejtat e njeriut

TERMA REFERENCE EKSPERT PËR TE DREJTAT E NJERIUT Pozicioni / Shërbimi Ekspert për të drejtat e njeriut Titulli i Projektit “Nxitja e standarteve Europiane në mbrojtjen e të drejtave të njeriut për komunitetet e qëndrueshme” Mbështetur: Projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga TLAS në partneritet me Fondacionin Qendra Europiane Lloji i Kontrates :…

Lexo më shumë

SUBJEKT PËR REALIZIMIN E NJË VIDEO

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR REALIZIMIN E NJË VIDEO Pozicioni / Shërbimi Subjekt për realizimin e një video promovuese Titulli i Projektit “Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale” strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit” Mbështetur: World Vision Hyrje Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Instituti Shqiptar për Studime Ligjore dhe Territoriale (Qendra A.L.T.R.I) është një organizatë e themeluar në…

Lexo më shumë

Subjekt per printimin e materialeve informuese

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRODHIMIN E MATERIALEVE INFORMUESE Pozicioni / Shërbimi Subjekt për prodhimin e materialeve informuese Titulli i Projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit” Mbështetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “Masat për parandalimin për…

Lexo më shumë

ToRs Subjekt për prodhimin e materialeve informuese

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRODHIMIN E MATERIALEVE INFORMUESE Pozicioni / Shërbimi Subjekt për prodhimin e materialeve informuese Titulli i Projektit “Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale” Mbështetur: World Vision Hyrje Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Instituti Shqiptar për Studime Ligjore dhe Territoriale (Qendra A.L.T.R.I) është një organizatë e themeluar në vitin 2011. Që nga themelimi i saj A.L.T.R.I.…

Lexo më shumë

ToRs – Ofrimin e produkteve higjenizuese

THIRRJE PËR SUBJEKTE QË OFROJNË/TREGTOJNË PRODUKTE HIGJENIZUESE “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT” Qendra ALTRI në kuadër të fillimit të projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së covid-19…

Lexo më shumë

ToRs – Ekspert komunikimi PR

THIRRJE PËR EKSPERT KOMUNIKIMI NË KUADËR TË PROJEKTIT “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT”TERMAT E REFERENCËS Pozicioni Ekspertë për komunikimin Vendi Tiranë, Elbasan dhe Vlorë Data e fillimit 14.09.2020 Data e mbarimit 01.09.2021 Kohëzgjatja e detyrës…

Lexo më shumë

ToRs – Ekspert per viktimat e trafikimit

THIRRJE PËR EKSPERT PËR VIKTIMAT E TRAFIKIMIT NË KUADËR TË PROJEKTIT “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT”TERMAT E REFERENCËS Pozicioni Ekspertë për viktimat e trafikimit Vendi Tiranë, Elbasan dhe Vlorë Data e fillimit 14.09.2020 Data e…

Lexo më shumë

ToRs – Financier i Projektit

THIRRJE PËR FINANCIER TË PROJEKTIT “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT”TERMAT E REFERENCËS Pozicioni Financier projekti Vendi Tiranë, Elbasan dhe Vlorë Data e fillimit 14.09.2020 Data e mbarimit 31.09.2021 Kohëzgjatja e detyrës 24 ditë pune Përshkrimi…

Lexo më shumë

ToRs – Menaxher Projekti

THIRRJE PËR MENAXHER PROJEKTI “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT”TERMAT E REFERENCËS Pozicioni Menaxher Projekti Vendi Tiranë, Elbasan dhe Vlorë Data e fillimit 14.09.2020 Data e mbarimit 31.09.2021 Kohëzgjatja e detyrës 60 ditë pune Përshkrimi i…

Lexo më shumë

ToR_Video Dokumentar

TERMA REFERENCE VIDEO DOKUMENTAR Pozicioni/Shërbimi Ekspert për realizimin e video dokumentarit Titulli i Projektit FUQIZIMI I GRAVE NË ZONËN E DIBRËS DHE PROMOVIMI I PRODUKTEVE LOKALE” Mbështetur: GIZ, komponenti Zhvillimi i Qendrueshëm Rural Lloji i Kontrates : Kontratë shërbimi – Ekspert për realizimin e video dukumentarit Periudha e kontratës 15.08.2020 – 30.09.2021 Produkti Video dokumetar…

Lexo më shumë

ToR_Ekspert Ligjor

TERMA REFERENCE EKSPERT LIGJOR Pozicioni/Shërbimi Ekspert ligjor Titulli i Projektit “Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale” Mbështetur: World Vision Lloji i Kontrates : Kontratë shërbimi – Ekspert ligjor Periudha e kontratës 1.08.2020 – 31.04.2021 Ditët e punës 28 ditë pune   Hyrje Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Instituti Shqiptar për Studime Ligjore dhe Territoriale (Qendra A.L.T.R.I) është një…

Lexo më shumë

ToR_Koordinator Lokal

TERMA REFERENCE KOORDINATO LOKAL NË QYTETIN E SHKODRËS Pozicioni/Shërbimi Koordinator lokal, Shkodër Titulli i Projektit “Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale” Mbështetur: World Vision Lloji i Kontrates : Kontratë shërbimi – Koordinator lokal, Shkodër Periudha e kontratës 1.08.2020 – 31.04.2021 Ditët e punës 23 ditë pune   Hyrje Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Instituti Shqiptar për Studime Ligjore…

Lexo më shumë

KONKURS MBI PUNIMET ARTISTIKE – “BASHKIMI EVROPIAN NË PERSPEKTIVËN TIME!”

Qendra ALTRI në kuadër të projektit “Informimi i qytetarëve për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, rruga drejt integrimit të suksesshëm!” mbështetur nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile – AMSHC, organizon konkursin e punimeve artistike “BASHKIMI EVROPIAN NË PERSPEKTIVËN TIME” – me qëllim që të inkurajojë qytetarët që të informohen mbi BE dhe proceset integruese të…

Lexo më shumë

THIRRJE PËR SHTYPSHKRONJË

    THIRRJE PËR SHTYPSHKRONJË   Qendra ALTRI në kuadër të projektit “Monitorimi dhe promovimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale për grupet vulnerabël në nivel kombëtar dhe lokal (Kukës, Elbasan dhe Librazhd)”, me mbështetjen e Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. shpall thirrjen për shtryprshkornjë për printimin e Raportit të monitorimit…

Lexo më shumë

THIRRJE PËR SHTYPSHKRONJË

THIRRJE PËR SHTYPSHKRONJË   Qendra ALTRI në kuadër të projektit “Rritja e aksesit të qytetarëve në drejtësi përmes edukimit ligjor të publikut”, si pjesë e skemës së granteve të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Save…

Lexo më shumë

THIRRJE PËR EKSPERTË PËR TË DREJTAT SOCIALE TË NJERIUT

THIRRJE PËR EKSPERTË PËR TË DREJTAT SOCIALE TË NJERIUT NË KUADËR TË PROJEKTIT “MONITORIMI DHE PROMOVIMI I SHPËRNDARJES SË BARABARTË TË TË DREJTAVE SOCIALE PËR GRUPET NË NEVOJË NË NIVEL KOMBËTAR DHE LOKAL (KUKËS, ELBASAN DHE LIBRAZHD)” TERMAT E REFERENCËS   Pozicioni:                                Ekspert për të drejtat e njeriut dhe të drejtat sociale Vendi:                                    …

Lexo më shumë

THIRRJE PËR EKSPERTË LIGJOR

THIRRJE PËR EKSPERTË LIGJOR NË KUADËR TË PROJEKTIT “MONITORIMI DHE PROMOVIMI I SHPËRNDARJES SË BARABARTË TË TË DREJTAVE SOCIALE PËR GRUPET NË NEVOJË NË NIVEL KOMBËTAR DHE LOKAL (KUKËS, ELBASAN DHE LIBRAZHD)” TERMAT E REFERENCËS   Pozicioni:                                Ekspert ligjor Vendi:                                     Tiranë, Kukës, Elbasan, Librazhd Data e fillimit:                        03.06.2019 Data e mbarimit:                   15.08.2019 Kohëzgjatja…

Lexo më shumë

Thirrje për koordinator lokal në Kosovë

Thirrje për koordinator lokal në Kosovë në kuadër të projektit “Monitorimi dhe promovimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale për grupet në nevojë në nivel kombëtar dhe lokal (Kukës, Elbasan dhe Librazhd)” TERMAT E REFERENCËS   Pozicioni:                               Koordinator Lokal Vendi:                                     Kosovë…

Lexo më shumë

Thirrje për Menaxher Projekti

Pozicioni: Menaxher projekti Data e fillimit: 01.12.2017 Data e përfundimit: 30.05.2019 Përshkrimi i projektit Qendra ALTRI, në bashkëpunim me Koalicionin “Drejtësi për të gjithë”, ka hartuar projekt-propozimin me temë “Rritja e aksesit të qytetarëve në drejtësi përmes edukimit ligjor të publikut” në kuadër të projektit Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe…

Lexo më shumë

Thirrje për Financier projekti

Pozicioni: Financier projekti Data e fillimit: 01.12.2017 Data e përfundimit: 30.05.2019 Përshkrimi i projektit Qendra ALTRI, në bashkëpunim me Koalicionin “Drejtësi për të gjithë”, ka hartuar projekt-propozimin me temë “Rritja e aksesit të qytetarëve në drejtësi përmes edukimit ligjor të publikut” në kuadër të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe…

Lexo më shumë

Thirrje për Ekspertë për hartimin e Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut

Termat e referencës Pozicioni: Ekspert Data e fillimit: 01.12.2017 Data e përfundimit: 30.05.2019 Qendra ALTRI, në bashkëpunim me Koalicionin “Drejtësi për të gjithë”, ka hartuar projekt-propozimin me temë “Rritja e aksesit të qytetarëve në drejtësi përmes edukimit ligjor të publikut” në kuadër të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë…

Lexo më shumë

Thirrje për Specialist Komunikimi

Termat e referencës Qendra ALTRI, në bashkëpunim me Koalicionin “Drejtësi për të gjithë”, ka hartuar projekt-propozimin me temë “Rritja e aksesit të qytetarëve në drejtësi përmes edukimit ligjor të publikut” në kuadër të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Evropian…

Lexo më shumë

Thirrje për Ekspert për të drejtat e njeriut

THIRRJE PËR EKSPERTË NË KUADËR TË PROJEKTIT “MONITORIMI I SHPËRNDARJES SË BARABARTË PËR TË DREJTAT SOCIALE TË GRUPEVE NË NEVOJË NË NIVEL KOMBËTAR DHE LOKAL” TERMAT E REFERENCËS Pozicioni: Ekspertë për të drejtat sociale të njeriut Vendi: Tiranë, Kukës, Elbasan, Librazhd, Pogradec Data e fillimit: 04.01.2018 Data e mbarimit: 30.11.2018 Kohëzgjatja e detyrës: 55 ditë…

Lexo më shumë

Thirrje për Ekspert Ligjor

THIRRJE PËR EKSPERTË NË KUADËR TË PROJEKTIT “MONITORIMI I SHPËRNDARJES SË BARABARTË PËR TË DREJTAT SOCIALE TË GRUPEVE NË NEVOJË NË NIVEL KOMBËTAR DHE LOKAL” TERMAT E REFERENCËS Pozicioni: Ekspertë ligjorë Vendi: Tiranë, Kukës, Elbasan, Librazhd, Pogradec Data e fillimit: 04.01.2018 Data e mbarimit: 30.11.2018 Kohëzgjatja e detyrës: 55 ditë pune Përshkrimi i situatës aktuale…

Lexo më shumë

THIRRJE PËR KOORDINATOR LOKAL NË KUADËR TË PROJEKTIT “MONITORIMI I SHPËRNDARJES SË BARABARTË PËR TË DREJTAT SOCIALE TË GRUPEVE NË NEVOJË NË NIVEL KOMBËTAR DHE LOKAL”

TERMAT E REFERENCËS Pozicioni: Koordinator Lokal Vendi: Tiranë, Kukës, Elbasan, Librazhd, Data e fillimit: 04.01.2018 Data e mbarimit: 30.11.2018 Përshkrimi i situatës aktuale Bashkitë kanë detyrimin të ofrojnë shërbime të caktuara për grupet në nevojë, me qëllim të realizimit të të drejtave të tyre. Shërbimet e ofruara për grupet në nevojë nga pushteti vendor janë…

Lexo më shumë

NJOFTIM PËR PRAKTIKË

Qendra ALTRI ofron mundësi për praktikë për studentë të fakulteteve juridike. Programi i praktikës është i hapur për të gjithë të rinjtë në fazë studimi apo të sapodiplomuar. Ky program ka për qëllim rritjen e të menduarit kritik dhe aftësive praktike të studentëve. Studentët e përzgjedhur do të mbështesin zbatimin e projekteve të ALTRI-t. Praktika…

Lexo më shumë

Thirrje për koordinator lokal në Kukës, Elbasan dhe Librazhd

Thirrje për koordinator lokal në kuadër të projektit “Monitorimi dhe promovimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale për grupet në nevojë në nivel kombëtar dhe lokal (Kukës, Elbasan dhe Librazhd)” TERMAT E REFERENCËS   Pozicioni:                                Koordinator Lokal Vendi:                                     Tiranë, Kukës, Elbasan, Librazhd Data e fillimit:             …

Lexo më shumë