Ekspert ligjor për drejtësinë për të mitur

TERMAT E REFERENCËS Ekspert ligjor për drejtësinë për të mitur. Fuqizimi i të rinjve për drejtësinë miqësore për të miturit Pozicioni/Shërbimi Ekspert ligjor për drejtësinë për të mitur Titulli i Projektit Fuqizimi i të rinjve për drejtësinë miqësore për të miturit Mbështetur: Agjencia Austriake për Zhvillim në bashkëpunim me Terre Des Hommes Shqipëri Lloji i…