Anëtarësohu – Rrjeti Kombëtar i OSHC-ve kundër Korrupsionit

Anëtarësohu – Rrjeti Kombëtar i OSHC-ve kundër Korrupsionit Shoqëria civile është një aktor i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit e cila prej vitesh tashmë ka treguar angazhim dhe vendosmëri në këtë drejtim. Për të fuqizuar rolin e shoqërisë civile në proceset politikëbërëse dhe të vendimmarrjes, për të nxitur aktivizimin e tyre dhe për të promovuar…

Ekspert ligjor për drejtësinë për të mitur

TERMAT E REFERENCËS Ekspert ligjor për drejtësinë për të mitur. Fuqizimi i të rinjve për drejtësinë miqësore për të miturit Pozicioni/Shërbimi Ekspert ligjor për drejtësinë për të mitur Titulli i Projektit Fuqizimi i të rinjve për drejtësinë miqësore për të miturit Mbështetur: Agjencia Austriake për Zhvillim në bashkëpunim me Terre Des Hommes Shqipëri Lloji i…

Kërkues dhe Ekspert Ligjor

TERMAT E REFERENCËS THIRRJE PËR KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR NË KUADËR TË PROJEKTIT “Fuqizimi i rolit të grave dhe pjesëmarrjes së tyre në proceset e konsultimit të buxhetit duke sjellë rritje të barazisë gjinore, demokracisë dhe transparencë të bashkive’’ Pozicioni KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR Titulli i Projektit Fuqizimi i rolit të grave dhe pjesëmarrjes së…

Ekspert i Medias

TERMA REFERENCE THIRRJE PËR EKSPERT TË MEDIAS NË KUADËR TË PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I MJEDISIT MEDIATIK PËR TË SIGURUAR NJË POLITIKË TË TOLERANCËS ZERO PËR FRIKËSIMIN DHE SULMET NDAJ GAZETARËVE Pozicioni EKSPERT I MEDIAS Titulli i Projektit Thirrje Për Ekspert Të Medias Në Kuadër Të Projektit “përmirësimi I Mjedisit Mediatik Për Të Siguruar Një Politikë Të…

Kërkues dhe Ekspert Ligjor

TERMA REFERENCE THIRRJE PËR KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR NË KUADËR TË PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I MJEDISIT MEDIATIK PËR TË SIGURUAR NJË POLITIKË TË TOLERANCËS ZERO PËR FRIKËSIMIN DHE SULMET NDAJ GAZETARËVE Pozicioni KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR Titulli i Projektit Thirrje Për Kërkues Dhe Ekspert Ligjor Në Kuadër Të Projektit “përmirësimi I Mjedisit Mediatik Për Të Siguruar…

Ekspert Komunikimi

TERMA REFERENCE THIRRJE PËR EKSPERT KOMUNIKIMI NË KUADËR TË PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I MJEDISIT MEDIATIK PËR TË SIGURUAR NJË POLITIKË TË TOLERANCËS ZERO PËR FRIKËSIMIN DHE SULMET NDAJ GAZETARËVE Pozicioni EKSPERT KOMUNIKIMI Titulli i Projektit Thirrje Për Ekspert Komunikimi Në Kuadër Të Projektit “përmirësimi I Mjedisit Mediatik Për Të Siguruar Një Politikë Të Tolerancës Zero Për…

Subjekt për realizimin e videove informuese dhe podcast

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR REALIZIMIN E REALIZIMIN E VIDEOVE INFORMUESE DHE PODCAST Pozicioni Subjekt për realizimin e videove informuese dhe podcast Titulli i Projektit “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE Mbështetur: GIZ/PACT  Në kuadër të iniciativës “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE, Qendra ALTRI kërkon një subjekt i cili ka në fokus të…

Subjekt për Prodhimin e Fletëpalosjeve dhe Posterave

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRODHIMIN E FLETËPALOSJEVE dhe POSTERAVE Pozicioni / Shërbimi Subjekt për prodhimin e fletepalosjeve dhe posterave Titulli i Projektit “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE Mbeshtetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE, Qendra ALTRI kërkon një subjekt i cili ka në fokus të veprimtarisë së…

Subjekt për Printimin e T-shirt

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRINTIMIN E T-SHIRT Pozicioni / Shërbimi Subjekt për printimin e T-shirt Titulli i Projektit TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE Mbeshtetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE, Qendra ALTRI kërkon një subjekt i cili ka në fokus të veprimtarisë së tij prodhimin e T-shirt…

PR And Communication Expert

TERMA REFERENCE PR AND COMMUNICATION EXPERT Pozicioni / Shërbimi PR And Communication Expert Titulli i Projektit Thirrje Për Ekspert Komunikimit Në Kuadër Të Projektit “Trafikimi I Qenieve Njerëzore Në Epokën Digjitale” Vendi: Shkodër, Durrës, Kukës, Vlorë, Fier, Berat Data e fillimit: 21.09.2021 Data e mbarimit: 31.08.2022 Kohëzgjatja e detyrës: 28 ditë pune Informacion i përgjithshëm…