Subjekt per printimin e materialeve informuese

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRODHIMIN E MATERIALEVE INFORMUESE Pozicioni / Shërbimi Subjekt për prodhimin e materialeve informuese Titulli i Projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit” Mbështetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “Masat për parandalimin për…

ToRs Subjekt për prodhimin e materialeve informuese

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRODHIMIN E MATERIALEVE INFORMUESE Pozicioni / Shërbimi Subjekt për prodhimin e materialeve informuese Titulli i Projektit “Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale” Mbështetur: World Vision Hyrje Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Instituti Shqiptar për Studime Ligjore dhe Territoriale (Qendra A.L.T.R.I) është një organizatë e themeluar në vitin 2011. Që nga themelimi i saj A.L.T.R.I.…

Panairi i produkteve lokale

Qendra ALTRI diten e shtune organizoi Panairin e produkteve lokale ne qytetin e Dibres!!! Pjese e panairit ishin grate e zones se Dibres, te cilat tregtuan produktet e tyre lokale duke filluar qe nga frutat e pyllit, bimet medicinale, recelerat, ushqimet tradicionale si dhe veshjet e punuara me tehzgjah. Panairi u vizitua nga shume banore…

Bringing theory to practice!

Ne kuader te iniciatives “Fuqizimi i grave ne zonen e Dibres dhe promovimi i produkteve lokale” me mbeshtetjen e GIZ, komponenti Zhvillimi i Qendrueshem Rural, bashke me 60 gra dhe vajza te Dibres zhvilluam dy vizita ne dy modele agroturizme te ngritura ne zonen periferike te ketij rajoni. Gjate ketyre vizitave, grate dhe vajzat pjesemarrese…

Zhvillimi i takimeve me përfaqësuesit e institucioneve

Qendra ALTRI zhvilloi takime me përfaqësuesit e institucioneve vendore relevante për zbatimin e projektit. Institucionet e parashikuara jane: Njësitë e Qeverisjes Vendore ne Fier, Kukës dhe Durrës, Drejtoritë Rajonale të Punësimit, Qendrës së Formimit Profesional, bizneset lokale dhe organizatat e shoqërisë civile. Qëllimi i organizimit të takimeve ishte krijimi i bashkëpunimit me të gjithë aktorët,…