Takim konsultues – Durres

Axhenda Takim Konsultues publik mbi Planin e Veprimit të Strategjisë “Për Edukimin Ligjor të Publikut” Durrës, 4 Maj 2018, ora 11:00 Hotel “ARVI” 10:45 – 11:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve 11:00 – 11:30 Prezantim i qëllimit të takimit dhe draft-Planit të Veprimit 11:30 – 12:30 Diskutim i Planit të Veprimit të Strategjisë 12:30 – 12:45 Konkluzione…

Takim konsultues – Tirane

Axhenda Takim konsultues publik mbi Planin e Veprimit të Strategjisë “Për Edukimin Ligjor të Publikut” Tiranë, 18 prill 2018, ora 10:00 Salla Grand Imperial, Hotel “Xheko Imperial” 09:45 – 10:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve 10:00 – 10:30 Prezantim i qëllimit të takimit dhe metodologjisë së punës Takime paralele 10:30 – 12:00 Diskutim i qëllimeve 1 dhe…

Konsultim publik i Planit të Veprimit të Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut

Në kuadër të Reformës në Drejtësi, në Kuvendin e Shqipërisë është depozituar projekt-strategjia “Për edukimin ligjor të publikut”. Në vijim të këtij procesi, po  punohet për hartimin e Planit të Veprimit (PV). Me qëllim hartimin e një produkti gjithëpërfshirës, real dhe transparent janë zhvilluar takime konsultuese. Organizatat e shoqërisë civile janë ftuar të përfshihen në procesin e konsultimit…