Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ndërmjetësimit nëpërmjet identifikimit të problematikave dhe propozimit të zgjidhjeve të nevojshme!

Qëllimi i iniciativës është të kontribuojë në përmirësimin e ofrimit të shërbimit të ndërmjetësimit dhe rritjen e numrit të rasteve të referuara nga gjykatat/prokurorët nëpërmjet identifikimit të problematikave dhe propozimit të zgjidhjeve të nevojshme. Iniciativa do të zbatohet gjatë periudha Korrik 2019- Qershor 2020 në qytetet Tiranë, Vlorë, Shkodër dhe Korçë. Kjo iniciativë mbështetet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur…