Subjekt për prodhimin e fletëpalosjeve, posterave dhe roll up

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRODHIMIN E FLETËPALOSJEVE, POSTERAVE dhe ROLL UP Pozicioni / Shërbimi Subjekt për prodhimin e fletepalosjeve, roll up dhe poster Titulli i Projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit” Mbështetur: GIZ/PACT Në kuadër…

Ekspert IT për krijimin e një platforme

TERMA REFERENCE EKSPERT IT PËR KRIJIMIN E NJË PLATFORME Pozicioni / Shërbimi Ekspert IT për krijimin e një platforme Titulli i Projektit “Nxitja e standarteve Europiane në mbrojtjen e të drejtave të njeriut për komunitetet e qëndrueshme” Mbështetur: Projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga TLAS në partneritet me Fondacionin Qendra Europiane Lloji i…

Ekspert për të drejtat e njeriut

TERMA REFERENCE EKSPERT PËR TE DREJTAT E NJERIUT Pozicioni / Shërbimi Ekspert për të drejtat e njeriut Titulli i Projektit “Nxitja e standarteve Europiane në mbrojtjen e të drejtave të njeriut për komunitetet e qëndrueshme” Mbështetur: Projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga TLAS në partneritet me Fondacionin Qendra Europiane Lloji i Kontrates :…

Identifikimi i nevojave për viktimat e trafikimit që strehohen në strehëzat

Me qëllim identifikimin e nevojave për këtë kategori, ekspertët e Qendrës ALTRI hartuan raportin e vlerësimit me titull “RAPORTI PËR SITUATËN E TRAFIKIMIT TË QENIEVE NJERËZORE NË SHQIPËRI GJATË PERIUDHËS SË PANDEMISË COVID-19”. Qëllimi i raportit është mbledhja dhe analizimi i informacionit mbi situatën e viktimave të trafikimit në kohë pandemie dhe nxjerrja e rekomandimeve…

Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit

Qendra ALTRI me mbështetjen e GIZ Albania, Projektit Rajonal për Parandalimin dhe Luftimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore, ka filluar zbatimin e iniciativës “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së covid-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit”. Qëllimi i kësaj iniciative është garantimi i…

Trajnimi i studentëve të juridikut në lidhje me Ligjin Nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti

Të rinjtë që do të angazhohen në këtë iniciativë do ti nënshtrohen një trajnimi dy ditor për Ligjin Nr. 111/2017 “Për Ndihmën Ligjore të Garantuar nga Shteti” dhe paketën e plotë të shërbimeve sociale në dispozicion për grupin në nevojë në qytetin e Kukësit dhe Lezhës, me një fokus të veçantë në sfidat me të…

Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale

Me mbështetjen e World Vision Albania dhe bashkëfinancimin nga Bashkimi Europian, Qendra mA.L.T.R.I ka filluar zbatimin e iniciativës “Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale”. Qëllimi i kësaj iniciative është krijimi i shërbimeve në komunitet dhe i modeleve të mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut duke përmirësuar standardet e jetesës…

SUBJEKT PËR REALIZIMIN E NJË VIDEO

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR REALIZIMIN E NJË VIDEO Pozicioni / Shërbimi Subjekt për realizimin e një video promovuese Titulli i Projektit “Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale” strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit” Mbështetur: World Vision Hyrje Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Instituti Shqiptar për Studime Ligjore dhe Territoriale (Qendra A.L.T.R.I) është një organizatë e themeluar në…