Lufta kundër korrupsionit fillon nga studentët e drejtësisë që zgjedhin integritetin!

“Lufta kundër korrupsionit fillon nga studentët e drejtësisë që zgjedhin integritetin!” “Lufta kundër korrupsionit fillon nga studentët e drejtësisë që zgjedhin integritetin”, zbatohet nga Qendra ALTRI me mbështetjen financiare të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. Ky projekt ka si synim kryesor rritjen e ndërgjegjësimit të studentëve të drejtësisë në lidhje me fenomenin e korrupsionit…

Konsultim me publikun (Elbasan, Librazhd, Pogradec dhe Kukës) për Metodologjinë e Monitorimit dhe vlerësimit të Institucionit të Avokatit të Popullit për shërbimet sociale të ofruara nga Njësitë e Qeverisjes Vendore.

Në kuadër të projektit “ Monitorimi i zbatimit të të drejtave sociale të grupeve në nevojë në nivel qëndror dhe vendor (Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec)”, është hartuar “Metodologjia e monitorimit dhe vlerësimit të Institucionit të Avokatit të Popullit për shërbimet sociale të ofruara nga Njësitë e Qeverisjes Vendore”. Metodologjia ka për qëllim të shërbej…

Takim Konsultues – Vlorë

Axhenda Takim konsultues publik mbi Planin e Veprimit të Strategjisë “Për Edukimin Ligjor të Publikut” Vlorë, 7 Maj 2018, ora 12:30 Hotel “Pavarësia” 12:15 – 12:30 Regjistrimi i pjesëmarrësve 12:30 – 13:00 Prezantim i qëllimit të takimit dhe draft-Planit të Veprimit 13:00 – 14:00 Diskutim i Planit të Veprimit të Strategjisë 14:00 – 14:15 Konkluzione…

Takim konsultues – Shkodër

Axhenda Takim konsultues publik mbi “Strategjinë Për Edukimin Ligjor të Publikut” Shkodër, 21 Maj 2018, ora 11:00 Hotel “Colosseo” 10:45 – 11:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve 11:00 – 11:30 Prezantim i qëllimit të takimit dhe draft-Planit të Veprimit 11:30 – 12:30 Diskutim i Planit të Veprimit të Strategjisë 12:30 – 12:45 Konkluzione 12:45-13:15 Coffee break

Takim konsultues – Korçe

Axhenda Takim konsultues publik mbi Planin e Veprimit të Strategjisë “Për Edukimin Ligjor të Publikut” Korçë, 4 Maj 2018, ora 11:00 Hotel Koçibelli 10:45 – 11:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve 11:00 – 11:30 Prezantim i qëllimit të takimit dhe draft-Planit të Veprimit 11:30 – 12:30 Diskutim i Planit të Veprimit të Strategjisë 12:30 – 12:45 Konkluzione…