Identifikimi i nevojave për viktimat e trafikimit që strehohen në strehëzat

Me qëllim identifikimin e nevojave për këtë kategori, ekspertët e Qendrës ALTRI hartuan raportin e vlerësimit me titull “RAPORTI PËR SITUATËN E TRAFIKIMIT TË QENIEVE NJERËZORE NË SHQIPËRI GJATË PERIUDHËS SË PANDEMISË COVID-19”. Qëllimi i raportit është mbledhja dhe analizimi i informacionit mbi situatën e viktimave të trafikimit në kohë pandemie dhe nxjerrja e rekomandimeve…

Trajnimi i studentëve të juridikut në lidhje me Ligjin Nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti

Të rinjtë që do të angazhohen në këtë iniciativë do ti nënshtrohen një trajnimi dy ditor për Ligjin Nr. 111/2017 “Për Ndihmën Ligjore të Garantuar nga Shteti” dhe paketën e plotë të shërbimeve sociale në dispozicion për grupin në nevojë në qytetin e Kukësit dhe Lezhës, me një fokus të veçantë në sfidat me të…

Panairi i produkteve lokale

Qendra ALTRI diten e shtune organizoi Panairin e produkteve lokale ne qytetin e Dibres!!! Pjese e panairit ishin grate e zones se Dibres, te cilat tregtuan produktet e tyre lokale duke filluar qe nga frutat e pyllit, bimet medicinale, recelerat, ushqimet tradicionale si dhe veshjet e punuara me tehzgjah. Panairi u vizitua nga shume banore…

Bringing theory to practice!

Ne kuader te iniciatives “Fuqizimi i grave ne zonen e Dibres dhe promovimi i produkteve lokale” me mbeshtetjen e GIZ, komponenti Zhvillimi i Qendrueshem Rural, bashke me 60 gra dhe vajza te Dibres zhvilluam dy vizita ne dy modele agroturizme te ngritura ne zonen periferike te ketij rajoni. Gjate ketyre vizitave, grate dhe vajzat pjesemarrese…