Fushata ndërgjegjësuese për edukimin ligjor të publikut

Fushata ndërgjegjësuese për edukimin ligjor të publikut trajton tematika që lidhen me kuptimin e edukimit ligjor të publikut; rëndësinë dhe risitë e projekt-Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut; rolin që e medias dhe shoqërisë civile në ofrimin e këtij edukimi. Fushata mundëson edhe informimin mbi nivelet e njohjes së qytetarëve mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre…

Fushata ndërgjegjësuese dhe informuese

Fushate ndergjegjesuese dhe informuese Qendra ALTRI zhvilloi fushatën ndërgjegjësuese në 4 qytetet e zbatimit të projektit (Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec) nën sloganin “TË BARABARTË NË TË DREJTA, TË BARABARTË NË MUNDËSI”. Në kuadër të kësaj fushate u zhvilluan forume me qytetarët dhe ditë të hapura pranë Bashkisë Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec. Qëllimi i…