PR And Communication Expert

TERMA REFERENCE PR AND COMMUNICATION EXPERT Pozicioni / Shërbimi PR And Communication Expert Titulli i Projektit Thirrje Për Ekspert Komunikimit Në Kuadër Të Projektit “Trafikimi I Qenieve Njerëzore Në Epokën Digjitale” Vendi: Shkodër, Durrës, Kukës, Vlorë, Fier, Berat Data e fillimit: 21.09.2021 Data e mbarimit: 31.08.2022 Kohëzgjatja e detyrës: 28 ditë pune Informacion i përgjithshëm…

Human Trafficking Expert

TERMA REFERENCE HUMAN TRAFFICKING EXPERT Pozicioni / Shërbimi Human Trafficking Expert Titulli i Projektit Thirrje për ekspert për trafikimin e qenieve njerëzore në kuadër të Projektit “Trafikimi I Qenieve Njerëzore në Epokën Digjitale” Vendi: Shkodër, Durrës, Kukës, Vlorë, Fier, Berat Data e fillimit: 21.09.2021 Data e mbarimit: 31.08.2022 Kohëzgjatja e detyrës: 38 ditë pune Informacion…

Subjekt për printimin e T-Shirt

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRINTIMIN E T-SHIRT Pozicioni / Shërbimi Subjekt për printimin e T-Shirt Titulli i Projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit” Mbështetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “Masat për parandalimin për trafikimin e…

Subjekt për realizimin e videove

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR REALIZIMIN E VIDEOVE Pozicioni / Shërbimi Subjekt për realizimin e videove Titulli i Projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit” Mbështetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “Masat për parandalimin për trafikimin e…

Subjekt për prodhimin e fletëpalosjeve, posterave dhe roll up

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRODHIMIN E FLETËPALOSJEVE, POSTERAVE dhe ROLL UP Pozicioni / Shërbimi Subjekt për prodhimin e fletepalosjeve, roll up dhe poster Titulli i Projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit” Mbështetur: GIZ/PACT Në kuadër…

Ekspert IT për krijimin e një platforme

TERMA REFERENCE EKSPERT IT PËR KRIJIMIN E NJË PLATFORME Pozicioni / Shërbimi Ekspert IT për krijimin e një platforme Titulli i Projektit “Nxitja e standarteve Europiane në mbrojtjen e të drejtave të njeriut për komunitetet e qëndrueshme” Mbështetur: Projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga TLAS në partneritet me Fondacionin Qendra Europiane Lloji i…

Ekspert për të drejtat e njeriut

TERMA REFERENCE EKSPERT PËR TE DREJTAT E NJERIUT Pozicioni / Shërbimi Ekspert për të drejtat e njeriut Titulli i Projektit “Nxitja e standarteve Europiane në mbrojtjen e të drejtave të njeriut për komunitetet e qëndrueshme” Mbështetur: Projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga TLAS në partneritet me Fondacionin Qendra Europiane Lloji i Kontrates :…

SUBJEKT PËR REALIZIMIN E NJË VIDEO

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR REALIZIMIN E NJË VIDEO Pozicioni / Shërbimi Subjekt për realizimin e një video promovuese Titulli i Projektit “Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale” strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit” Mbështetur: World Vision Hyrje Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Instituti Shqiptar për Studime Ligjore dhe Territoriale (Qendra A.L.T.R.I) është një organizatë e themeluar në…

Subjekt per printimin e materialeve informuese

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRODHIMIN E MATERIALEVE INFORMUESE Pozicioni / Shërbimi Subjekt për prodhimin e materialeve informuese Titulli i Projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit” Mbështetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “Masat për parandalimin për…

ToRs Subjekt për prodhimin e materialeve informuese

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRODHIMIN E MATERIALEVE INFORMUESE Pozicioni / Shërbimi Subjekt për prodhimin e materialeve informuese Titulli i Projektit “Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale” Mbështetur: World Vision Hyrje Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Instituti Shqiptar për Studime Ligjore dhe Territoriale (Qendra A.L.T.R.I) është një organizatë e themeluar në vitin 2011. Që nga themelimi i saj A.L.T.R.I.…