Thirrje për shprehje interesi për shkrimin e artikujve (Policy Paper)

TERMAT E REFERENCES Thirrje për shprehje interesi për shkrimin e artikujve (Policy Paper) Emri i Organizatës: Qendra ALTRI Adresa: Rruga Asim Zeneli”, N°15, Tiranë, Shqipëri Afati i dorëzimit të aplikimit: 14 Korrik 2024 Lënda: Thirrje për shprehje interesi për shkrimin e artikujve (Policy Paper) Informacion mbi sfond ALTRI Center Qendra A.L.T.R.I, është angazhuar në zbatimin…

Ekspert ligjor dhe hulumtues

TERMAT E REFERENCES EKSPERT LIGJOR DHE HULUMTUES Pozicioni / Shërbimi Ekspert ligjor dhe hulumtues Titulli i projektit “Inclusion of FOreigners in WB – accesS to social and Economic Rights (FOSTER)” Mbeshtetur nga: Bashkimi Evropian Lloji i kontratës: Kontratë shërbimi – Ekspert ligjor dhe hulumtues Afati kohor Deri më 15 Tetor 2024 Dite pune 20 dite…

Kerkese per oferte – realizimi i produkteve digjitale

TERMA REFERENCE KERKESE PER OFERTE – REALIZIMI I PRODUKTEVE DIGJITALE Emri: Qendra ALTRI Adresa Rruga “Asim Zeneli”, Nr.15, Tiranë Email elida.jata@altri.al Afati i dorëzimit të ofertës 28.03.2024 Qendra ALTRI po zbaton projektin “Lushnja në realitetin virtual!” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe…

Njoftim per vend vakant pune – Koordinatore Projektesh

TERMA REFERENCE NJOFTIM PER VEND VAKANT PUNE – KOORDINATORE PROJEKTESH Pozicioni/Shërbimi Koordinator Projektesh Lloji i Kontrates Kontratë pune me afat të pacaktuar Lloji i Punesimit Me kohë të plotë Afati i aplikimit 18 Mars 2024 Adresa qendra.altri@gmail.com Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Instituti Shqiptar për Studime Ligjore dhe…

Subjekt per ofrimin e sherbimit te kateringut

TERMA REFERENCE SUBJEKT PER OFRIMIN E SHERBIMIT TE KATERINGUT Pozicioni/Shërbimi Ofrimin e katering dhe pushimit të kafesë (Tiranë dhe Shkodër) Titulli i Projektit Fuqizohu në botën digjitale! Mbështetur: Agjencia Kombëtare e Rinisë – AKR Lloji i Kontrates: Kontratë shërbimi – Ofrimin e katering dhe pushimit të kafesë (Tiranë dhe Shkodër) Periudha e kontratës 10.10.2023-20.10.2023 Informacion…

Trajner ne fushen e teknologjise se informacionit dhe Trajner per komunikimin

TERMA REFERENCE TRAJNER NE FUSHEN E TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT DHE TRAJNER PER KOMUNIKIMIN Pozicioni/Shërbimi Trajner (2) Titulli i Projektit Fuqizohu në botën digjitale! Mbështetur: Agjencia Kombëtare e Rinisë – AKR Lloji i Kontrates: Kontratë shërbimi – Trajner për aftësimin digjital të të rinjve Periudha e kontratës 18.09.2023-15.11.2023 Ditët e punës: 18 ditë pune (9 secili…

Ekspert për çështjet lokale

TERMA REFERENCE EKSPERT PËR ÇËSHTJET LOKALE Pozicioni / Shërbimi Ekspert për çështjet lokale Titulli i projektit “Gratë dhe vajzat që avokojnë për përfshirjen efektive të perspektivës gjinore në buxhetin e bashkisë!” Mbeshtetur nga: Rrjeti për Fuqizimin e Grave Shqiptare – AWEN Lloji i kontratës: Kontratë shërbimi – Ekspert për çështje lokale Afati kohor Deri më…

Anëtarësohu – Rrjeti Kombëtar i OSHC-ve kundër Korrupsionit

Anëtarësohu – Rrjeti Kombëtar i OSHC-ve kundër Korrupsionit Shoqëria civile është një aktor i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit e cila prej vitesh tashmë ka treguar angazhim dhe vendosmëri në këtë drejtim. Për të fuqizuar rolin e shoqërisë civile në proceset politikëbërëse dhe të vendimmarrjes, për të nxitur aktivizimin e tyre dhe për të promovuar…

Ekspert ligjor për drejtësinë për të mitur

TERMAT E REFERENCËS Ekspert ligjor për drejtësinë për të mitur. Fuqizimi i të rinjve për drejtësinë miqësore për të miturit Pozicioni/Shërbimi Ekspert ligjor për drejtësinë për të mitur Titulli i Projektit Fuqizimi i të rinjve për drejtësinë miqësore për të miturit Mbështetur: Agjencia Austriake për Zhvillim në bashkëpunim me Terre Des Hommes Shqipëri Lloji i…

Kërkues dhe Ekspert Ligjor

TERMAT E REFERENCËS THIRRJE PËR KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR NË KUADËR TË PROJEKTIT “Fuqizimi i rolit të grave dhe pjesëmarrjes së tyre në proceset e konsultimit të buxhetit duke sjellë rritje të barazisë gjinore, demokracisë dhe transparencë të bashkive’’ Pozicioni KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR Titulli i Projektit Fuqizimi i rolit të grave dhe pjesëmarrjes së…