Anëtarësohu – Rrjeti Kombëtar i OSHC-ve kundër Korrupsionit

Anëtarësohu – Rrjeti Kombëtar i OSHC-ve kundër Korrupsionit Shoqëria civile është një aktor i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit e cila prej vitesh tashmë ka treguar angazhim dhe vendosmëri në këtë drejtim. Për të fuqizuar rolin e shoqërisë civile në proceset politikëbërëse dhe të vendimmarrjes, për të nxitur aktivizimin e tyre dhe për të promovuar…