Subjekt për Prodhimin e Fletëpalosjeve dhe Posterave

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRODHIMIN E FLETËPALOSJEVE dhe POSTERAVE Pozicioni / Shërbimi Subjekt për prodhimin e fletepalosjeve dhe posterave Titulli i Projektit “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE Mbeshtetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE, Qendra ALTRI kërkon një subjekt i cili ka në fokus të veprimtarisë së…

Subjekt për Printimin e T-shirt

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRINTIMIN E T-SHIRT Pozicioni / Shërbimi Subjekt për printimin e T-shirt Titulli i Projektit TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE Mbeshtetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE, Qendra ALTRI kërkon një subjekt i cili ka në fokus të veprimtarisë së tij prodhimin e T-shirt…