Ekspert i Medias

TERMA REFERENCE THIRRJE PËR EKSPERT TË MEDIAS NË KUADËR TË PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I MJEDISIT MEDIATIK PËR TË SIGURUAR NJË POLITIKË TË TOLERANCËS ZERO PËR FRIKËSIMIN DHE SULMET NDAJ GAZETARËVE Pozicioni EKSPERT I MEDIAS Titulli i Projektit Thirrje Për Ekspert Të Medias Në Kuadër Të Projektit “përmirësimi I Mjedisit Mediatik Për Të Siguruar Një Politikë Të…

Kërkues dhe Ekspert Ligjor

TERMA REFERENCE THIRRJE PËR KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR NË KUADËR TË PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I MJEDISIT MEDIATIK PËR TË SIGURUAR NJË POLITIKË TË TOLERANCËS ZERO PËR FRIKËSIMIN DHE SULMET NDAJ GAZETARËVE Pozicioni KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR Titulli i Projektit Thirrje Për Kërkues Dhe Ekspert Ligjor Në Kuadër Të Projektit “përmirësimi I Mjedisit Mediatik Për Të Siguruar…

Ekspert Komunikimi

TERMA REFERENCE THIRRJE PËR EKSPERT KOMUNIKIMI NË KUADËR TË PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I MJEDISIT MEDIATIK PËR TË SIGURUAR NJË POLITIKË TË TOLERANCËS ZERO PËR FRIKËSIMIN DHE SULMET NDAJ GAZETARËVE Pozicioni EKSPERT KOMUNIKIMI Titulli i Projektit Thirrje Për Ekspert Komunikimi Në Kuadër Të Projektit “përmirësimi I Mjedisit Mediatik Për Të Siguruar Një Politikë Të Tolerancës Zero Për…

Subjekt për realizimin e videove informuese dhe podcast

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR REALIZIMIN E REALIZIMIN E VIDEOVE INFORMUESE DHE PODCAST Pozicioni Subjekt për realizimin e videove informuese dhe podcast Titulli i Projektit “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE Mbështetur: GIZ/PACT  Në kuadër të iniciativës “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE, Qendra ALTRI kërkon një subjekt i cili ka në fokus të…

Subjekt për Prodhimin e Fletëpalosjeve dhe Posterave

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRODHIMIN E FLETËPALOSJEVE dhe POSTERAVE Pozicioni / Shërbimi Subjekt për prodhimin e fletepalosjeve dhe posterave Titulli i Projektit “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE Mbeshtetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE, Qendra ALTRI kërkon një subjekt i cili ka në fokus të veprimtarisë së…

Subjekt për Printimin e T-shirt

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR PRINTIMIN E T-SHIRT Pozicioni / Shërbimi Subjekt për printimin e T-shirt Titulli i Projektit TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE Mbeshtetur: GIZ/PACT Në kuadër të iniciativës “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE, Qendra ALTRI kërkon një subjekt i cili ka në fokus të veprimtarisë së tij prodhimin e T-shirt…