Ekspert i Medias

TERMA REFERENCE THIRRJE PËR EKSPERT TË MEDIAS NË KUADËR TË PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I MJEDISIT MEDIATIK PËR TË SIGURUAR NJË POLITIKË TË TOLERANCËS ZERO PËR FRIKËSIMIN DHE SULMET NDAJ GAZETARËVE Pozicioni EKSPERT I MEDIAS Titulli i Projektit Thirrje Për Ekspert Të Medias Në Kuadër Të Projektit “përmirësimi I Mjedisit Mediatik Për Të Siguruar Një Politikë Të…

Kërkues dhe Ekspert Ligjor

TERMA REFERENCE THIRRJE PËR KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR NË KUADËR TË PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I MJEDISIT MEDIATIK PËR TË SIGURUAR NJË POLITIKË TË TOLERANCËS ZERO PËR FRIKËSIMIN DHE SULMET NDAJ GAZETARËVE Pozicioni KËRKUES DHE EKSPERT LIGJOR Titulli i Projektit Thirrje Për Kërkues Dhe Ekspert Ligjor Në Kuadër Të Projektit “përmirësimi I Mjedisit Mediatik Për Të Siguruar…

Ekspert Komunikimi

TERMA REFERENCE THIRRJE PËR EKSPERT KOMUNIKIMI NË KUADËR TË PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I MJEDISIT MEDIATIK PËR TË SIGURUAR NJË POLITIKË TË TOLERANCËS ZERO PËR FRIKËSIMIN DHE SULMET NDAJ GAZETARËVE Pozicioni EKSPERT KOMUNIKIMI Titulli i Projektit Thirrje Për Ekspert Komunikimi Në Kuadër Të Projektit “përmirësimi I Mjedisit Mediatik Për Të Siguruar Një Politikë Të Tolerancës Zero Për…