Subjekt për realizimin e videove informuese dhe podcast

TERMA REFERENCE SUBJEKT PËR REALIZIMIN E REALIZIMIN E VIDEOVE INFORMUESE DHE PODCAST Pozicioni Subjekt për realizimin e videove informuese dhe podcast Titulli i Projektit “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE Mbështetur: GIZ/PACT  Në kuadër të iniciativës “TRAFIKIMI I QENIEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIGJITALE, Qendra ALTRI kërkon një subjekt i cili ka në fokus të…