NJOFTIM PËR PRAKTIKË

Qendra ALTRI ofron mundësi për praktikë për studentë të fakulteteve juridike. Programi i praktikës është i hapur për të gjithë të rinjtë në fazë studimi apo të sapodiplomuar. Ky program ka për qëllim rritjen e të menduarit kritik dhe aftësive praktike të studentëve. Studentët e përzgjedhur do të mbështesin zbatimin e projekteve të ALTRI-t. Praktika…

Takim Konsultues ne Vlore

Axhenda Takim konsultues publik mbi “Strategjinë Për Edukimin Ligjor të Publikut” Vlorë, 29 janar 2018, ora 12:00 Hotel Pavarsia 11:45 – 12:00     Regjistrimi i pjesëmarrësve 12:00 – 12:30     Prezantimi i Strategjisë “Për Edukimin Ligjor të Publikut” 12:30 – 13:30     Diskutime 13:30 – 14:00      Coffee break

Takim konsultues ne Tirane

Axhenda Takim konsultues publik mbi “Strategjinë Për Edukimin Ligjor të Publikut” Tiranë, 7 shkurt 2018, ora 11:00 Salla “Foyer”, Hotel “Xheko Imperial” 10:45 – 11:00      Regjistrimi i pjesëmarrësve 11:00 – 11:30      Prezantimi i Strategjisë “Për Edukimin Ligjor të Publikut” 11:30 – 12:30      Diskutime 12:30-13:00         Coffee break

Takim Konsultues ne Shkoder

Axhenda Takim konsultues publik mbi “Strategjinë Për Edukimin Ligjor të Publikut” Shkodër, 29 janar 2018, ora 11:00 Hotel Colosseo 10:45 – 11:00     Regjistrimi i pjesëmarrësve 11:00 – 11:30     Prezantimi i Strategjisë “Për Edukimin Ligjor të Publikut” 11:30 – 12:30     Diskutime 12:30 – 13:00       Coffee break

Konsultim publik i Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut

Në kuadër të projektit “Rritja e aksesit të qytetarëve në drejtësi përmes edukimit ligjor të publikut” do të zhvillohen takime konsultuese publike për Strategjine për edukimin ligjor të publikut, e cila është depozituar në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë në kuadër të Reformës në Drejtësi.  Organizatat e shoqërisë civile janë ftuar të përfshihen në procesin e…

Thirrje për koordinator lokal në Kukës, Elbasan dhe Librazhd

Thirrje për koordinator lokal në kuadër të projektit “Monitorimi dhe promovimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale për grupet në nevojë në nivel kombëtar dhe lokal (Kukës, Elbasan dhe Librazhd)” TERMAT E REFERENCËS   Pozicioni:                                Koordinator Lokal Vendi:                                     Tiranë, Kukës, Elbasan, Librazhd Data e fillimit:             …

Mësuesit si punonjës të vijës së parë në luftën kundër ekstremizmit dhe radikalizimit tek të rinjtë

Me mbështetjen e Terre des Hommes në Shqipëri, Qendra A.L.T.R.I ka filluar zbatimin e projektit “Mësuesit si punonjës të vijës së parë në luftën kundër ekstremizmit dhe radikalizimit tek të rinjtë”. Nëpërmjet këtij projekti synohet rritja e kompetencave të mësuesve për mbrojtjen ndaj radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm, për indentifikimin e shenjave të para të…