“Strengthening the capacity for Investigation and Prosecution of Corruption in Albania, former Yugoslav Republic of Macedonia and Kosovo”

ALTRI Center with the support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands is implementing the initiative “Strengthening the capacity for Investigation and Prosecution of Corruption in Albania, former Yugoslav Republic of Macedonia and Kosovo”. Corruption is a phenomenon that undermines democracy and impacts on societies in a variety of ways. The implementation of this project…

Lufta kundër korrupsionit fillon nga studentët e drejtësisë që zgjedhin integritetin!

“Lufta kundër korrupsionit fillon nga studentët e drejtësisë që zgjedhin integritetin!” “Lufta kundër korrupsionit fillon nga studentët e drejtësisë që zgjedhin integritetin”, zbatohet nga Qendra ALTRI me mbështetjen financiare të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. Ky projekt ka si synim kryesor rritjen e ndërgjegjësimit të studentëve të drejtësisë në lidhje me fenomenin e korrupsionit…