Zhvillimi i takimeve me përfaqësuesit e institucioneve

Qendra ALTRI zhvilloi takime me përfaqësuesit e institucioneve vendore relevante për zbatimin e projektit. Institucionet e parashikuara jane: Njësitë e Qeverisjes Vendore ne Fier, Kukës dhe Durrës, Drejtoritë Rajonale të Punësimit, Qendrës së Formimit Profesional, bizneset lokale dhe organizatat e shoqërisë civile. Qëllimi i organizimit të takimeve ishte krijimi i bashkëpunimit me të gjithë aktorët,…

Workshop me gratë e zonës së Peshkopisë

📅📝📣 Zhvilluam workshop-in 2 ditor ne Peshkopi ku pjesemarrese ishin mbi 60 gra dhe vajza 👩👩‍🌾👩‍🍳👩‍💼👩‍🎨🦸‍♀️ te zones se Dibres. Pergjate kohezgjatjes se workshopin grate dhe vajzat u ndane ne 2 sesione paralele ku punuan mbi dy planet e biznesit. Temat e prezantuara gjate workshopin ishin: Pike grumbullimi per bimet medicinale; Markimi dhe Marketingu i produkteve locale. Ky…

Zhvillimi i trajnimeve

📅📝📣Ne datat 3-7 Mars, Qendra ALTRI organizoi trajnimit 6 ditor me grate e zonen se Peshkopise, ne kuader te projektit “Fuqizimi i grave ne zonen e Dibres dhe promovimi i produkteve locale”. 📍Ky eshte nje projekt i financuar nga qeveria Gjermane, implementuar nga GIZ ne Shqiperi ne bashkepunim me Ministrine e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural.…

Identifikimi i sfidave dhe i mundësive!

Për gjatë muajve Dhjetor 2019 – Janar 2020, Qendra ALTRI realizoi takime me gratë në zonën e Dibrës, Peshkopisë me qëllim identifikimin e sfidave dhe të mundësive për të fuqizuar ekonomikisht gratë në këtë zonë. Të dhënat e mbledhura nga zhvillimi i takimeve u përmblodhën ne një raport. Raport vleresimi – Fuqizimi i grave në…

Fuqizimi I grave në zonën e Dibrës dhe promovimi I produkteve lokale

📣📣Qendra ALTRI me mbeshtetjen e GIZ Albania ka filluar zbatimin e iniciatives “Fuqizimi i grave ne zonen e Dibres dhe promovimi i produkteve lokale!” Kjo iniciative ka per qellim 🎯rritjen e fuqizimin ekonomik 📈📊te grave 👩‍💼👩‍🌾nepermjet promovimin te produkteve bujqesore tradicionale ne zonen e Dibres📍. Nepermjet zbatimit te projektit, grate perfituese👩‍🌾👩 ne kete iniciative do te pajisen me njohuri…