Takimi me të rinjtë punëkërkues në qytetin e Fierit

AGJENDË TAKIM PREZANTUES ME TË RINJTË PUNËKËRKUES NË QYTETIN E FIERIT 14 NËNTOR, ORA 10:00 – 12:00   HOTEL FIERI 09:45 – 10:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve. 10:00 – 10:30 Prezantimiiiniciativës “Zhvillojmëidetë e tërinjvenë qytetin e Kukësit, FieritdheDurrësit. 10:30 – 11:00 Vendosja e bashkëpunimit me të rinjtë pjesëmarrës përgjatë zhvillimit të iniciativës. 11:00 – 11:20 Plotësimiipyetësorit. 11:20…

Takimi me të rinjtë punëkërkues në qytetin e Durrësit

AGJENDË TAKIM PREZANTUES ME TË RINJTË PUNËKËRKUES NË QYTETIN E DURRËSIT 18NËNTOR, ORA 10:00 – 12:00 QENDRA “UDHËTIMI I LIRË”, TEK MUZEUMI I DËSHMORËVE 09:45 – 10:00 Regjistrimiipjesëmarrësve. 10:00 – 10:30 Prezantimiiiniciativës “Zhvillojmëidetë e tërinjvenë qytetin e Kukësit, FieritdheDurrësit”. 10:30 – 11:00 Vendosja e bashkëpunimit me tërinjtëpjesëmarrës përgjatëzhvillimittëiniciativës. 11:00 – 11:20 Plotësimiipyetësorit. 11:20 – 12:00…

Organizimi i takimeve me të rinjtë punëkërkues në qytetin e Durrësit, Fierit dhe Kukësit

Qendra ALTRI me fillimin e zbatimit të projektit, organizoi 3 takime të para me të rinjtë punëkërkues në qytetin e Durrësit, Fierit dhe Kukësit. Qëllimi i këtyre takimeve ishte prezantimi i iniciativës tek të rinjtë punëkërkues dhe inkurajimi i tyre për të qenë pjësëmarrës dhe përfituës në të njëjtën kohë i kësaj iniciative. Takimi me…