Zhvillimi i seminareve

Aktiviteti vijues është zhvillimi i 4 seminareve në nivel vendor dhe qendror (Tiranë, Elbasan, Librazhd dhe Kukës). Në seminarin e parë morën pjesë përfaqësuesit e Institucionit të Avokatit të Popullit dhe përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, me trajnerët e kontraktuar nga Qendra ALTRI dhe GIZ Albania. Më pas, përfaqësuesit e Avokatit të…