Aktivitete jashtëshkollore në Tiranë, Elbasan dhe Pogradec

Mbas përfundimit të trajnimeve, në shkollat e përcaktuara u zhvilluan aktivitete jashtëshkollore me sloganin “Respektimi i të drejtave, çelsësi i të një shoqërie të angazhuar për dije” me drejtuesit e gjimnazeve, me mësues, prindër dhe nxënës. Qëllimi i zhvillimit të aktiviteteve jashtëshkollore ishte diskutimi i cështjeve lidhur me radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. Mësuesit pjesëmarrës…