Promovimi i tolerancës dhe respektit për diversitetin nëpërmjet edukimit të të rinjve dhe nxitjes së partneriteteve

Qendra A.L.T.R.I me mbështetjen e Fondit Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI) dhe të Qeverisë Australiane nëpërmjet Departamentit të Punëve të Jashtme dhe Tregtisë, ka filluar zbatimin e projektit “Promovimi i tolerancës dhe respektit për diversitetin nëpërmjet edukimit të të rinjve dhe nxitjes së partneriteteve”. Ky projekt synon promovimin e tolerancës,  mirëkuptimit, respektit për diversitetin dhe…