Në shërbim të të moshuarëve! , financuar nga Fondacioni ABC. Tetor 2015-Janar 2016.

Qëllimi i përgjithshëm i kësaj iniciative ishte kontribuimi në gjallërimin e jetës së të moshuarve nëpërmjet përmbushjes së nevojave jetike, shpirtërore dhe sociale të tyre. Në kuadër të përmbushjes së këtij qëllimi, Qendra A.L.T.R.I realizoi një sërë aktivitetesh, ku do të veçonim krijimin e Rrjetit të Studentëve Vullnetarë, të cilët ndërmorrën Fushatën e Ndërgjegjësimit mbi…